Start   Företagshälsa   Bildgalleri   Prislista    kontakt    Om Mrs Feelgreat   Träningspass    Hälsogrupp   Nyheter  Massage  Boka online

Kolla in vårens Nyheter

   Fyspass

FYSPASS är också ett väldigt uppskattat träningspass. Här jobbar vi 2 och 2 genom ett antal stationer. Vi jobbar 40 sekunder på varje och pausar 10. Här jobbar vi antingen med kompisen som motstånd eller med enklare redskap, som gummiband, stepbräda eller hopprep. Så kör vi varannan runda. Här är peppning och samarbete ett stort fokus så vi får ut det maximala på passet.

Tillbaka

  Mrs Feelgreat

Ordnar Roliga Träningspass

Box

Pump

Funk

Fyspass

Core

Annan träning

Copyright ® 2006 MrsFeelgreat.se
info@mrsfeelgreat.se

Start      Massage      Kontakt   Om Mrs feelgreat  referenser  Hälsogrupp Nyheter

www.mrsfeelgreat.se