Start   Företagshälsa  Bildgalleri  Prislista  Kontakt   Om Mrs FeelGreat   Träningspass   Hälsogrupp  Nyheter  Massage  Boka online

Kolla in vårens Nyheter

   Hälsoprofilbedömning

Att göra en hälsoprofilbedömning, hpb, är lite som att göra en besiktning av sig själv. Att stanna upp och kolla hur man mår och lever idag. Många gånger bokar vi upp oss själva på jobb och saker i hemmet som ”måste” göras, och lyssnar inte alltid på vad vår kropp vill.

Vi skulle behöva ta oss den tiden att bara lyssna. Vi tror vi äter bra och regelbundet, det är inte föränns man tar sig en ordentlig titt på hur det verkligen ser ut som vi förstår att så kanske inte alls är fallet.

Det är då en hpb kan vara en väckarklocka på hur dagsformen verkligen ser ut.

Hur går det till:

Varje deltagare får i god tid före vårt möte ett frågeformulär och ett litet schema att fylla i om kost och motion.

Det handlar om hur man tar sig till jobbet och hur man äter och motionerar, lite om fritiden och om man är rökare eller ej. Man fyller i hur man äter och motionerar under en vecka. Frågorna och schemat går vi igenom tillsammans sen under ett enskilt möte som tar ungefär 1- 1 ½ timme per person.

Efter det pratar vi lite om vikten och hur man vill att den ska vara. Jag ger lite tips på motion där man går upp i vikt eller ner om man har det som mål. Vi går igenom lite medicinsk bakgrund och tar sen blodtrycket.

Efter det gör vi ett cykeltest, vilket är väldigt enkelt, cykla 6 till 10 minuter, med lätt belastning. Man utgår från hur dagsformen med träning ser ut, sen tar man fram 50 % av det som bör vara maxkapaciteten, så det är inget ansträngande pass. Testet är också åldersanpassat, och det som är viktigt att tänka på är att aldrig jämföra med andra än sig själv. Av testet får man fram sin syreupptagningsförmåga och sin konditionsnivå.

Mål

På detta sätt får vi fram en helhetsbild av dagsformen, och en liten bekräftelse på vad vi diskuterat. Sen sätter vi tillsammans upp ett mål som ska handla om att förbättra livskvalitén för varje person. Det kan handla om hur man kommer i gång att motionera och tycka att det är roligt. Men det kan också handla om att ta sig tid med sig själv.

Min uppgift är att hjälpa till med hur deltagaren ska nå sitt mål. Jag ger också kost- och motionsråd.

Vi sätter upp en tidsram när målet ska vara nått, efter deltagarens önskemål.

När det gäller målsättning är en uppföljning av hela hälsoprofilen efter 3-6 månader att rekommendera. Då får deltagarna nya formulär, sen går vi tillsammans igenom hur det ser ut efter tiden som gått. Vi diskuterar vad som gått bra och mindre bra. Vi går in och tittar på vad som går att göra annorlunda för att vi ska nå målet eller formulerar nya mål.

Överhuvudtaget är hpb något jag rekommendera att göra regelbundet, förslagsvis en gång i halvåret, för att vi ska höja och/eller bibehålla friskhetsgraden på en arbetsplats.

Gemensamma mål för personalen och företaget

Alla tester och frågor läggs sen in i dataprogram där jag plockar fram statistik efter guppens önskemål (Inga personliga uppgifter kommer att visas upp). Därmed kan man ju även satsa på ett gemensamt mål på företaget. Ett exempel kan vara att få alla fysiskt aktiva (att röra sig 30 min om dagen).

Tillbaka

Copyright ® 2006 MrsFeelgreat.se
info@mrsfeelgreat.se

Start      Massage      Kontakt   Om Mrs Feelgreat  referens  Hälsogrupp
www.mrsfeelgreat.se